Luật

10%

Bộ luật hình sự

Chưa cập nhật
38.000₫34.000₫
10%

Bộ luật dân sự

Chưa cập nhật
50.000₫45.000₫
10%

Bộ luật lao động

Chưa cập nhật
23.000₫20.000₫
10%

Bộ Luật tố tụng dân sự

Chưa cập nhật
48.000₫43.000₫
10%

Luật thương mại

Chưa cập nhật
28.000₫25.000₫

Từ điển

10%

Hán-Việt từ điển

Đào Duy Anh
390.000₫351.000₫
10%

Từ điển bách khoa Việt Nam - Tập 4

Chưa cập nhật
300.000₫270.000₫
10%

Từ điển bách khoa Việt Nam - tập 2

Chưa cập nhật
260.000₫234.000₫
10%

Từ điển bách khoa Việt Nam - tập 1

Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn
250.000₫225.000₫