Hiển thị kết quả từ 0 đến 17 trong tổng số 17 trong: Báo chí - Truyền thông
- 10%

Nghề báo những bài học nhớ đời

đang cập nhật
45.000đ 50.000đ
- 10%

Tổng quan truyền thông quốc tế

đang cập nhật
50.000đ 55.000đ
- 10%

Dựng lại người - Nhà báo ngẫm chuyện đời

đang cập nhật
63.000đ 70.000đ
- 10%

Đối thoại trong năm

đang cập nhật
65.000đ 72.000đ
- 15%

Chuông làng báo

đang cập nhật
68.000đ 80.000đ
- 20%

Tìm lại con đường tơ lụa trên biển Đông

đang cập nhật
87.000đ 109.000đ
- 10%

100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới

đang cập nhật
123.000đ 137.000đ
- 20%

Du hành trong thế giới sáng tạo

đang cập nhật
47.000đ 59.000đ
- 15%

Tiếp thị số từ A đến Z

đang cập nhật
144.000đ 169.000đ
- 15%

Bí mật tư duy triệu phú

đang cập nhật
58.000đ 68.000đ
- 20%

Thuật làm báo

đang cập nhật
48.000đ 60.000đ
- 20%

Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỉ 19

đang cập nhật
60.000đ 75.000đ
- 10%

Làng báo sài gòn 1916 - 1930

đang cập nhật
131.000đ 145.000đ
- 10%

Ba nhà báo Sài Gòn

đang cập nhật
79.000đ 88.000đ
- 35%

Đời nghệ sĩ không chỉ có hào quang

đang cập nhật
169.000đ 260.000đ
- 20%

Bốn học thuyết truyền thông

Fred S. Siebert
52.000đ 65.000đ