Hiển thị kết quả từ 40 đến 60 trong tổng số 124 trong: Chính trị
- 15%

Hướng đến kỉ nguyên hậu nhà nước hậu phúc lợi

đang cập nhật
62.000đ 73.000đ
- 10%

Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

đang cập nhật
95.000đ 105.000đ
- 10%

Nguyễn Trường Tộ với vấn đề canh tân

đang cập nhật
68.000đ 75.000đ
- 10%

Lược sử lập hiến Việt Nam

đang cập nhật
122.000đ 135.000đ
- 20%

Ngoại giao Nhật Bản

đang cập nhật
54.000đ 68.000đ
- 25%

Điệp viên Z.21 - Kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ

đang cập nhật
75.000đ 100.000đ
- 15%

Đối thoại với Thaksin

đang cập nhật
81.000đ 95.000đ
- 15%

Những người khổng lồ Châu Á - Đối thoại với Banki-Moon

đang cập nhật
81.000đ 95.000đ
- 20%

100 câu hỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

đang cập nhật
48.000đ 60.000đ
- 20%

Nghịch lý Ấn Độ

đang cập nhật
76.000đ 95.000đ
- 20%

Hồi ký chính trị

đang cập nhật
319.000đ 399.000đ
- 20%

Võ Nguyên Giáp hay cuộc chiến tranh nhân dân

đang cập nhật
53.000đ 66.000đ
- 20%

Ý tưởng về một nhà nước chịu trách nhiệm

đang cập nhật
96.000đ 120.000đ
- 15%

Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, TG

đang cập nhật
43.000đ 50.000đ
- 20%

Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại

đang cập nhật
120.000đ 150.000đ
- 20%

Công lý và hòa bình trên biển đông

đang cập nhật
152.000đ 190.000đ
- 20%

Câu chuyện Do Thái - Lịch sử thăng trầm của một dân tộc

đang cập nhật
62.000đ 78.000đ
- 10%

Hoàng sa trường sa nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc

đang cập nhật
180.000đ 200.000đ