Thẻ Đông Tây

Thẻ thành viên (Thẻ thành viên Đông Tây) là loại thẻ do Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây phát hành, được sử dụng trong hệ thống Nhà sách Đông Tây và là tài sản của Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây.

Thẻ thành viên được nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của quý khách, hoặc nạp tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của Đông Tây.

Thẻ thành viên được chấp nhận sử dụng ở các dịch vụ sau của Đông Tây: Mua hàng trực tuyến trên trang dongtay.vn/Mượn sách thư viện/Thanh toán tiền mua hàng tại các Nhà sách Đông Tây.

Thẻ được tích điểm mỗi khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của Đông Tây, với điểm thưởng =1%. Điểm được quy đổi bằng tiền đồng Việt Nam, theo quy định của Đông Tây 01 điểm tương đương 01 vnd.

Thẻ có hai loại tài khoản. TIỀN MẶT là số tiền được thành viên trực tiếp chuyển vào tài khoản thẻ. KHUYẾN MÃI là số điểm (quy đổi ra tiền) được tích lũy khi mỗi lần sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng trong hệ thống Đông Tây. TIỀN MẶT thành viên có quyền rút ra 100% số tiền còn lại trong tài khoản thẻ thành viên. KHUYẾN MÃI chỉ được sử dụng tiếp tục mua hàng – sử dụng dịch vụ của Đông Tây mà không được rút ra bằng tiền mặt. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, khi mua hàng/sử dụng dịch vụ chúng tôi sẽ sử dụng trước số tiền khuyến mãi , tiền mặt sử dụng sau. Thẻ chỉ sử dụng được khi còn tiền trong tài khoản thẻ, không chấp chận nợ.

Mỗi lần giao dịch, thẻ được thông báo bằng email tới người sử dụng để đảm bảo thông tin minh bạch. Ngoài ra người sử dụng có thể tự truy cập vào tài khoản của mình để biết các giao dịch của mình.

Quyền lợi của người sử dụng thẻ: Được tích điểm khi mua hàng, được căn cứ để chọn khách hàng VIP (hệ số điểm thưởng cao hơn với thẻ thường), và các quyền lợi khác tùy thuộc vào chính sách hàng năm của Đông Tây.

xem chi tiết tại http://the.dongtay.vn/gioi-thieu