605 đề mục ngữ pháp tiếng Anh thực hành

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 72.000đ

Giá bìa: 90.000đ

Tiết kiệm: 18.000đ (-20%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Anh ngữ như tất cả các ngôn ngữ khác, có nhiều vấn đề đối với những người học ngoại ngữ. Một vài vấn đề rất dễ giải thích, chẳng hạn như dạng thức của câu hỏi, sự khác biệt giữa sincefor, ý nghĩa của after all. Một vài vấn đề khá phức tạp hơn và gây khó khăn cho cả học viên lẫn giáo viên trình độ nâng cao. Thì hiện tại hoàn thành được dùng như thế nào? Khi nào sử dụng thì quá khứ đơn một cách lịch sự? Sự khác biệt giữa at, in on trong các nhóm từ chỉ nơi chốn? Chúng ta có thể nói chair leg – tại sao không thể nói girl leg? Quy luật sử dụng like as là gì? Khi nào chúng ta có thể sử dụng do so? Khi nào the được sử dụng ở dạng để so sánh nhất? Unless có giống với if not không? Sự khác biệt giữa come go, giữa eachevery, giữa big, largegreat, giữa fairly, quite, ratherpretty? Có thể nói there’s three more bottles in the fridge được không? Cách đọc 3x4=12 ra sao?

Cuốn sách 605 đề mục ngữ pháp tiếng Anh thực hành giúp bạn làm sáng tỏ các vấn đề nêu trên. Có khoảng 600 chủ điểm thường gây rắc rối cho người học tiếng Anh. Hầu hết là điểm văn phạm nhưng cũng có một số giải thích về những vấn đề từ vựng thông dụng.

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật