Đạo Mẫu Việt Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 198.000đ

Giá bìa: 220.000đ

Tiết kiệm: 22.000đ (-10%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

MỤC LỤC
Lời nói đầu
 
Phần thứ nhất
 
ĐẠO MẪU, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 
Chương 1 - Đạo Mẫu, từ ghi chép, san định đến nghiên cứu
Chương 2 - Từ thờ Nữ thần đến Mẫu thần và Mẫu Tam phủ, Tứ phủ
Chương 3 – Ba dạng thức thờ Mẫu ở Việt Nam
 
Phần thứ hai
 
MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ Ở MIỀN BẮC
 
Chương 4 - Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, điện thần và thần tích
Chương 5 - Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, nghi lễ và lễ hội
Chương 6 - Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vị thần chủ của Đạo Mẫu Tam phủ, Tứ phủ (Phủ Dầy và phủ Tây Hồ) - Bà Chúa Kho và sự biến đổi xã hội Việt Nam
- Đọc thêm: Thờ Mẫu ở Lạng Sơn
 
Phần thứ ba
 
THỜ MẪU Ở MIỀN TRUNG
 
Chương 7 – Pô Inư Nưgar, Mẫu thần Chăm
Chương 8 – Thiên Ya Na, Mẫu thần Việt – Chăm
Chương 9 - Các vị nữ thần khác ở Trung Bộ
Chương 10 - Thờ mẫu ở Tây Nguyên
Phần thứ tư
THỜ MẪU Ở NAM BỘ
Chương 11 - Bà Chúa Xứ, Mẫu thần đa văn hoá
Chương 12- Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen
Chương 13- Thiên Hậu Thánh Mẫu
Chương 14 - Hát rỗi và múa bóng
Phần thứ năm
THỜ MẪU, HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ VIỆT NAM
Chương 15 - Đạo Mẫu, hình ảnh người phụ nữ trong xã hội Việt Nam
Chương 16- Đạo Mẫu, sự tích hợp các giá trị văn hoá-nghệ thuật
Kết luận
Phần thứ sáu
 
TƯ LIỆU VĂN BẢN VỀ ĐẠO MẪU
 
I Đoàn Thị Điểm. Vân Cát thần nữ
II. Kiều Oánh Mậu. Tiên phả dịch lục
III Nguyễn Công Trứ, Liễu Hạnh công chúa diễn âm
IV Nguyễn Văn Huyên., Chiến tranh chống Liễu Hạnh (Sòng Sơn đại chiến)
V Nguyễn Đổng Chi. Sự tích công chúa Liễu Hạnh
VI Khuyết danh, Vân Cát thần nữ cổ lục diễn âm
VII 100 bài hát chầu văn
VIII Một số bài thơ giáng bút

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại