Điển cố văn học

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 85.000đ

Giá bìa: 106.500đ

Tiết kiệm: 21.500đ (-20%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Do trình độ chính trị và văn hóa không ngừng được nâng cao mà nhân dân ta ngày càng có ý thức đầy đủ hơn về những giá trị tinh thần mà ông cha ta để lại, trong đó có kho tàng văn học dân tộc. Và các tác phẩm văn học thời xưa ngày càng có một công chúng đông đảo hơn. Cuốn sách "Điển Cố Văn Học" giải thích những điển cố Hán học trong văn học viết bằng chữ Nôm, tức là văn học thời trước mà sử dụng ngôn ngữ dân tộc. Những cổ điển Hán học được chọn vào sách này là những điển cố thông dụng đối với việc xây dựng hình tượng trong văn học cổ. Đó là những sự tích (như gối Hàm Đàn, Cây Hàn Bằng), những nhân vật (như Tây Thi, Ban Siêu), những thành ngữ (như Chuột xã, Cáo thành, Sửa dép vườn dưa), v.v... Ngoài ra cũng có một số từ ngữ hán học cần phải giải thích đối với đông đảo bạn đọc ngày nay như: kinh quyền, ba thân, ngũ giới, hoa đàm, lục cực, v.v... Trong lời giải thích trước hết nêu nghĩa đên, nguồn gốc của điển cố, sau đó nêu ý nghĩa của điển cố trong tác phẩm văn học và dẫn câu thơ hoặc văn để minh họa. 
Các điển cố được xếp theo trình tự như sau: A, Ă, Â, B, C, CH, D, Đ, G, GI, H, K, KH, L, M, N, NG, O, Ô, Ơ, PH, Q, R, S, T, TH, TR, U, Ư, V, X, Y và theo trình tự dấu giọng như sau: không dấu, dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng...

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại

36.000đ 40.000đ - 10%
44.000đ 74.000đ - 40%
91.000đ 182.000đ - 50%