Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 54.000đ

Giá bìa: 60.000đ

Tiết kiệm: 6.000đ (-10%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

 Cuốn sách “Kinh tế và chính thế giới đến năm 2020” tập trung nghiên cứu nền kinh tế và chính trị thế giới và khu vực trong thời gian từ năm 2000 cho đến hết thập kỷ đầu thế kỷ XXI lẫn triển vọng của chúng tới năm 2020 hoặc xa hơn. Mục tiêu nghiên cứu chủ  yếu của công trình là:
- Khái quát một số nhân tố chủ  yếu tác động đến sự tiến triển của nền kinh tế và chính trị thế giới đầu thế kỷ XXI và xu hướng tiến triển của nó.
-  Xác định , phân tích, đánh giá  nền kinh tế và chính trị thế giới và khu vực hiện nay trên các khía cạnh chủ yếu khác nhau.
-  Xu hướng tiến triển cơ bản của các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020.
Trên cơ sở đó, sách nêu những tác động có thể đến thực tế phát triển của Việt Nam và đối sách.
Để có thể đáp ứng được những mục tiêu nghiên cứu đó, công trình tập trung trả lời  các câu hỏi lớn sau: Những vấn đề nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới hiện nay (10 năm đầu thế kỷ XXI) và trong hơn một thập kỷ tới là gì? Thực trạng của các vấn đề đó, nguyên nhân xuất hiện và tồn tại chủ yếu của chúng tôi, Xu hướng tiến triển cơ bản của các vấn đề nổi bật này sẽ như thế nào trong hơn một thập kỷ tới. Các vấn đề nổi bật này và xu hướng tiến triển của chúng tôi đã và sẽ tác động tới định hướng phát triển và chính sách đối ngoại của Việt Nam như thế nào trong 10 năm qua và trong khoảng hơn một thập kỷ tới, Cộng đồng quốc tế, khu vực và Việt Nam sẽ phải chịu những tác động gì, sẽ tham gia như thế nào, ứng phó ra sao trước các vấn đề nổi bật này của nền kinh tế và chính trị thế giới, khu vực?

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại

135.000đ 169.000đ - 20%
20.000đ 40.000đ - 50%
113.000đ 125.000đ - 10%
128.000đ 160.000đ - 20%