Kinh thắng man

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 22.000đ

Giá bìa: 22.000đ

Tiết kiệm: (-0%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Nội dung cuốn kinh này thuyết minh về Như lai tạng, quả đức của Phật. Nói rõ hành giả đoạn trừ phiền não nào, để chứng đắc Nhị thừa quả, đoạn sạch hoặc nghiệp gì, để chứng đạt Vô thượng Bồ đề. Kinh đây còn hàm nhiếp tư tưởng nhất thừa phương tiện của Kinh Pháp Hoa; Như lai tạng là chỗ sở y của sanh tử và Niết bàn trong Kinh Lăng Già; Như Lai quả đức, Pháp thân Niết bàn của Kinh Đại Bát Niết Bàn; phát nguyện thọ giới của Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp An lạc...

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại