Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 76.000đ

Giá bìa: 84.000đ

Tiết kiệm: 8.000đ (-10%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

 Cuốn sách là bản tổng kết kết quả nghiên cứu của bản thân tác giả, của Đề tài KX-04-08 nằm trong Chương trình khoa học – công nghệ cấp Nhà nước: Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội tiến hành từ cuối năm 1992 đến cuối năm 1995. Đó cũng là kết quả trực tiếp của đề tài KHXH-04-06 về Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Chính sách của Đảng và Nhà nước trong Chương trình KXHX-04 Xây dựng con người, phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến hành từ cuối năm 1996 đến năm 1999.

Cuốn sách nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, nghiên cứu đặc điểm và vai trò của tôn giáo Việt Nam trong đời sống hiện nay, đặc biệt là đời sống văn hóa khi đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ dộng hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa. Từ đó, đề cập đến một số vấn đề về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Cuốn sách được xuất bản lần thứ tư trong tình hình thế giới và đất nước có nhiều thay đổi và biến động, nhưng công trình vẫn giữ nguyên được giá trị cơ bản của nó. Cuốn sách vẫn được khẳng định là một công trình khá toàn diện, quý giá về lý luận tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Cuốn sách được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, các lớp sau đại học và các lớp tôn giáo ngắn hạn cho cán bộ Đảng và Nhà nước.

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại