Quan Âm quảng trần

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 51.000đ

Giá bìa: 57.000đ

Tiết kiệm: 6.000đ (-10%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Quan Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát nữ (a female Boddhisattva). Nữ Phật tử thì đông nhưng bậc nữ nhi thành thánh hay Phật thì rất hiếm.

Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ hiền từ bi, là Bồ tát ban vui cứu khổ, đặc biệt là ngài lấy âm thanh làm đối tượng tu tập và lắng nghe tiếng kêu của cuộc đời đề cứu khổ, Vì thế, trong tiềm thức của mỗi Phật tử chúng ta, ngài Quán Thế Âm trở thành một biểu tượng cho lòng tư bi của Phật giáo.

Phần đông những ai có khuynh hướng về nữ tính, về sự dịu dàng và vĩ đại của Mẹ hiền và có khát vọng hướng tới nguồn tâm linh muốn “lìa khổ được vui”, chúng ta đều quy ngưỡng và kính thờ Bồ tát Quan Thế Âm.

Trong Kinh Đại Phật đỉnh thủ Lăng Nghiêm, đức Phật sai Bồ tát Văn Thù chọn pháp môn nào có thể thích hợp cho chúng sanh trong cõi bà tu tập. Hai mươi lăm vị thánh thần tự đứng lên trình bày chỗ sở chứng và tâm đắc của mình, Bồ tát Văn Thù chọn pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ tát Quán Thế Âm là hay hơn cả, vì chúng sanh trong cõi bà này dễ lay chuyển bởi âm thanh.

Quan Âm quảng trần là cuốn sách giới thiệu về cuộc đời, xuất xứ, ý nghĩa hay những gì liên quan tới danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm. Quảng là rộng. Trần là trình bày. Trình bày chỗ tận diệu của Bồ tát Quan Thế Âm để khuyến tu.

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại