Sự đa dạng VH & đối thoại giữa các nền VH một góc nhìn từ Việt Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 131.000đ

Giá bìa: 145.000đ

Tiết kiệm: 14.000đ (-10%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Cuốn sách Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá một góc nhìn từ Việt Nam gồm 6 chương:

Chương 1: Nhận thức về sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá

Chương 2: Những hoạt động sáng tạo giá trị văn hoá cội nguồn của dân tộc ở thời đại Văn Lang – Âu Lạc

Chương 3: Kết hợp đối thoại văn hoá với nhiều hình thức đấu tranh khác trong thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

Chương 4: Đối thoại giữa văn hoá Đại Việt với một số nền văn hoá trong khu vực và trên thế giới thời trung đại.

Chương 5: Tiếp xúc, giao lưu, đối thoại ngày càng rộng mở giữa văn hoá Việt Nam với nhiều nền văn hoá trên thế giới thời cận – hiện đại.

Chương 6: Bài học lịch sử và vấn đề đương đại của việc phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chủ động tham gia đối ngoại giữa các nền văn hoá trong giai đoạn toàn cầu hoá hiện nay.

Ở mỗi chương, tác giả lần lượt đi sâu phân tích nhiều khía cạnh có liên quan đến quá trình hoạt động sáng tạo văn hoá nội sinh gắn liền với quá trình tiếp xúc, giao lưu, đối thoại văn hoá với bên ngoài mà cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước ta đã thực hiện qua các giai đoạn lớn của lịch sử dân tộc.

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại