Kết quả tìm kiếm cho "Biển đảo quê hương em". Hiển thị từ 0 đến 3 trong tổng số 3

Biển đảo quê hương em - Biển Đông giàu đẹp

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
86.000đ 69.000đ - 20%
Từ ngàn xưa, biển Đông rất quan trọng với người Việt Nam về vị trí địa lý cũng như ảnh hưởng về mặt kinh tế. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, sự nghiệp bảo vệ, tiếp tục khẳng định chủ quyền Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vẫn không hề thay đổi. Xây dựng, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm đối với vùng đất, vùng biển, vùng...

Biển đảo quê hương em - Rừng vàng biển bạc ở biển Đông

Từ ngàn xưa, biển Đông rất quan trọng với người Việt Nam về vị trí địa lý cũng như ảnh hưởng về mặt kinh tế. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, sự nghiệp bảo vệ, tiếp tục khẳng định chủ quyền Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vẫn không hề thay đổi. Xây dựng, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm đối với vùng đất, vùng biển, vùng...

Biển đảo quê hương em - Vòng quanh các đảo và quần đảo ở biển Đông

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
86.000đ 69.000đ - 20%
Từ ngàn xưa, biển Đông rất quan trọng với người Việt Nam về vị tri địa lý cũng như ảnh hưởng về mặt kinh tế. Chẳng thế mà truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” đã có yếu tố Lạc Long Quân đem 50 con xuống biển để mở mang và trấn giữ lãnh giới. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, sự nghiệp bảo vệ, tiếp tục khẳng định chủ...