Kết quả tìm kiếm cho "bạn muốn làm nghề gì". Hiển thị từ 0 đến 1 trong tổng số 1

Bạn muốn làm nghề gì? (Sách bổ trợ kỹ năng)

Đã có quá nhiều lời khuyên cho việc lựa chọn nghề nghiệp, về thứ bạn thực sự thích, về khả năng, về nhu cầu tài chính, về nơi bạn muốn làm việc,… không có lời khuyên nào sai lầm cho những ai có thể lắng nghe, tuy nhiên nó sẽ dẫn tới tình trạng ngàn tư duy gây phức tạp và có thể sẽ làm bạn rối hơn. Không khó...