Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Lòng nhân ái và đức khoan dung

Tác giả: GS.TS.Hoàng Chí Bảo - PGS.TS.Trần Thị Minh Tuyết

Giá bán: 69.000đ

Giá bìa: 99.000đ

Tiết kiệm: 30.000đ (-30%)

Số trang: 252

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân ta là một chủ trương có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn trên nhiều phương diện, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng thực sự là một Đảng cách mạng chân chính, xứng đáng với niềm tự hào và tin cậy của nhân dân như Bác Hồ kính yêu hằng mong mỏi.
Học Bác và làm theo Bác, từ tư tưởng đến đạo đức, từ nhận thức đến hành động, thấm nhuần tư tưởng - phương pháp và phong cách của Người - đó vừa là yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới để phát triển ở nước ta vừa là nhu cầu của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày để làm cho cái hay, cái tốt nảy nở thêm, cái xấu, cái dở mất dần đi, rồi tiến tới mất hẳn, để sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, góp phần hoàn thiện đạo đức, nhân cách làm người, góp phần hữu ích vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân tộc đoàn kết, xã hội đồng thuận, đi tới chủ nghĩa xã hội theo chỉ dẫn của Bác Hồ. Đó cũng là góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước, xây dựng Mặt trận và các đoàn thể, tạo ra động lực phát triển của nước ta trong Đổi mới và Hội nhập quốc tế.
Cuốn sách Lòng nhân ái và đức khoan dung được chia thành hai phần:
- Phân thứ nhất: Một số vấn đề về tư tưỏfng Hồ Chí Minh
- Phân thứ hai: Đạo đức và văn hóa đạo đức Hô Chí Minh.
Cuốn sách là tập hợp các chuyên luận nghiên cứu thể hiện sự vĩ đại và cao thượng, sự khiêm nhường và rất đỗi chân thành của Bác, trong trí tuệ, tâm hôn, tình cảm, trong tầm nhìn và hành động, trong tình yêu và niềm tin mà Bác hướng vào chúng ta, dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta cũng sẻ cảm nhận đạo đức trong sạch, lối sống giản dị, bình dị, gần gũi thân thương của Bác - Vĩ nhân của Dân tộc, của Thời đại, của Nhân dân Việt Nam mà cũng là của Nhân loại trên trái đất này. Người sống mãi trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, bỏi Người đã trọn vẹn, toàn vẹn dâng hiến và hóa thân vào nhân dân mình, dân tộc mình, vào nhân loại cần lao tranh đấu vì độc lập - tự do và hạnh phúc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận trọng yếu nhất của Hồ Chí Minh học, tức là khoa học nghiên cứu về Hồ Chí Minh từ con người, cuộc đời, sự nghiệp của Người. Đó là một chỉnh thể hữu cơ giữa nhận thức và hành động, giữa tư tưởng, đạo đức với phương pháp và phong cách, với lối sống và nhân cách toàn vẹn của Người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như lịch sử cuộc đời và sự nghiệp của Người, trong chỉnh thể toàn vẹn ấy nổi bật một đặc trưng: Giản dị và vĩ đại. Đó là sự giản dị, vĩ đại của nhà tư tưởng ở tầm vóc thời đại, của nhà hiền triết hiện đại, cốt cách Á Đông và bản sắc Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Nhà xuất bản NXB Hà Nội
Kích thước

13 x 20 cm

GS.TS.Hoàng Chí Bảo - PGS.TS.Trần Thị Minh Tuyết
Đơn vị Cuốn
Số trang 252

Đánh giá và Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá

Tổng hợp đánh giá

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0