Tác giả: Alfred Thayer Mahan

Giới thiệu

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) là một sĩ quan hải quân Mỹ, một nhà địa chiến lược và sử gia, ông được coi là “một trong những nhà chiến lược quan trọng nhất của Mỹ trong thế kỉ XIX”. Quan điểm của ông về “quyền lực trên biển” ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình hình thành tư tưởng chiến lược của lực lượng hải quân trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, Đức, Nhật, Anh

Sách của Alfred Thayer Mahan tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 1 trong tổng số 1
Đặt mua
- 20%