Hệ thống cửa hàng

Không gian văn hóa Đông Tây

Địa chỉ: Tầng hầm khách sạn thể thao, làng sinh viên Hancinco - Số 9 Lê văn Thiên, Thanh xuân, Hà Nội

Hotline: 04 22154411

Cà phê sách Đông Tây

Địa chỉ: Tầng hầm khách sạn thể thao, làng sinh viên Hancinco - Số 9 Lê văn Thiên, Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 22154411

Biblio Xa La

Địa chỉ: Tầng hầm khách sạn thể thao, làng sinh viên Hancinco - Số 9 Lê văn Thiên, Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 22154411

Biblio Chùa Bộc

Địa chỉ: Tầng hầm khách sạn thể thao, làng sinh viên Hancinco - Số 9 Lê văn Thiên, Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 22154411