Tìm hiểu Kinh Kim Cương

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 47.000đ

Giá bìa: 52.000đ

Tiết kiệm: 5.000đ (-10%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Kinh Kim Cương là cương yếu của toàn bộ Bát nhã. Lời kinh ngắn và ít nhưng không pháp nào là chẳng nhiếp, không nghĩa nào là chẳng khai. Như nói: chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh của chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chính giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra thì hết thảy giáo pháp viên, đốn đều thu gồm trong đó. Như Lai vì kẻ phát tâm Đại thừa, vì kẻ phát tâm Tối thượng thừa mà thuyết thì là gì nếu chẳng phải là truyền thị tâm ấn? Tu hành muôn kiếp, công đức vô lượng, phụng sự hàng triệu đức Phật mà chố thành tựu chẳng ra gì chỉ vì không thụ trì Kinh Kim Cương, há chẳng phải là ngoài Bát nhã ra, không có Phật pháp.

Cuốn Tìm hiểu Kinh Kim Cương giúp người đọc nắm vững lý thuyết, rút kinh nghiệm thực hành để tiến tu trên đường giải thoát.

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại