Nghệ thuật học

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 77.000đ

Giá bìa: 85.000đ

Tiết kiệm: 8.000đ (-10%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

 Nghệ thuật học với tư cách là một khoa học khám phá những quy luật cơ bản của sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, tự nó đã phân biệt với khoa lịch sử nghệ thuật.Nghệ thuật học với tư cách là một khoa học khám phá những quy luật cơ bản của sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật.

Nghiên cứu Nghệ thuật học nhằm mục đích nâng cao nhân cách của mỗi người. Mỗi cá nhân là một nhân cách, mà nhân cách ở lĩnh vực nào cũng cần có một trình độ nghệ thuật tối thiểu. Sự cần thiết này ở chỗ, nghệ thuật mang bản chất sáng tạo, nó là chất xúc tác cho mọi hành vi sáng tạo khác, thiếu nó sẽ khó xảy ra hành vi sáng tạo kế tiếp; đặc biệt là trong thời đại "Kinh tế tri thức" như hiện nay.

Nếu con người chỉ thông minh thôi thì khả năng ứng phó và khả năng sáng tạo chưa thật cao. Một con người vừa thông minh lại vừa nhạy cảm thì khả năng bắt nhanh cái mới, sáng tạo cái mới sẽ cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy có thể nói, Nghệ thuật học nhằm vào bồi dưỡng trình độ nhạy cảm cho con người.

Ngày nay, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, để hiểu và vận dụng vào sáng tạo khoa học cũng như trong thưởng thức đánh giá nghệ thuật được khách quan thì chúng ta cần có một cơ sở cần thiết nhất định. Với cuốn sách Nghệ thuật học do Lưỡng quốc TSKH. Đỗ Văn Khang và các cộng sự biên soạn, bạn đọc sẽ hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa, vai trò của nghệ thuật; các thành tựu, phương pháp sáng tác nghệ thuật và từ đó nắm bắt được các cơ sở để vận dụng và biết cách thưởng thức nghệ thuật.

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật