Hiển thị kết quả từ 16 đến 32 trong tổng số 38 trong: Kinh tế
Đặt mua
- 20%

Người thông minh không làm việc một mình

Rodd wagner & Gale Muller,Ph.D
40.000đ 50.000đ
Đặt mua
- 20%

Người bán hàng một phút

Spencer Johnson,M.D
37.000đ 46.000đ
Đặt mua
- 20%

Dám dẫn đầu

Mike Merrill
78.000đ 98.000đ
Đặt mua
- 20%

Tay ngang làm nên thương hiệu

David Vinjamuri
118.000đ 148.000đ
Đặt mua
- 20%

Tâm hồn lãnh đạo

Deepak Chopra
100.000đ 125.000đ
Đặt mua
- 20%

Lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ cảm xúc

Daniel Goleman - Richard Boyatzis - Annie Mckee
118.000đ 148.000đ
Đặt mua
- 30%
Đặt mua
- 30%

Khi khách hàng lên tiếng

Janelle Barlow & Claus Moller
76.000đ 108.000đ
Đặt mua
- 20%

Hành trình lập nghiệp Hứa Gia Ấn

Hy Văn
92.000đ 115.000đ
Đặt mua
- 20%

Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công

Thiên Kim (biên dịch)
44.000đ 55.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 20%

Xây dựng để trường tồn

Jim Collins
126.000đ 157.000đ
Đặt mua
- 20%

An toàn tài chính trọn đời

Chris Budd
54.000đ 68.000đ
Đặt mua
- 20%

Tìm lại con đường tơ lụa trên biển Đông

Nguyễn Huy Minh
87.000đ 109.000đ
Đặt mua
- 20%

Thế giới Alibaba của Jack Ma

Porter Erisman
84.000đ 105.000đ
Đặt mua
- 20%

Nền kinh tế cảm ơn

đang cập nhật
66.000đ 83.000đ