Điều khoản sử dụng

1. Nguyên tắc chung

1.1. dongtay.vn là website thông tin và giao dịch điện tử do Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây là Chủ sở hữu; các đơn vị trực thuộc trực tiếp và phối hợp thực hiện các chuyên trang có: Ban biên tập sách và truyền thông phụ trách nội dung truyền thông; Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây chịu trách nhiệm về các giao dịch thương mại và dịch vụ.

1.2. Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại dongtay.vn trên cơ sở tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia không trái với Pháp luật hiện hành và Điều khoản sử dụng dongtay.vn.

2. Quyền và nghĩa vụ của dongtay.vn

2.1. dongtay.vn có trách nhiệm xây dựng và duy trì hoạt động bình thường website http://dongtay.vn/ khắc phục các sự cố kĩ thuật, nhân sự; các biến động xã hội; các tác động do quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba gây ra để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và theo thỏa thuận giữa dongtay.vn và các Thành viên, trừ những trường hợp bất khả kháng.

2.2. Trong quá trình hoạt động, dongtay.vn tiến hành xây dựng, điều chỉnh các chính sách về dịch vụ và sản phẩm để mang lại lợi ích ưu đãi cho các Thành viên; các chính sách này sẽ được công bố công khai trên dongtay.vn.

2.3. dongtay.vn có quyền chấp nhận hoặc từ chối quyền Thành viên của các cá nhân hoặc tổ chức đăng kí sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của dongtay.vn dựa trên những qui định của Pháp luật hiện hành và Điều khoản sử dụng dongtay.vn; việc chấp nhận quyền Thành viên mặc nhiên kèm theo quyền sử dụng các dịch vụ và được hưởng các chính sách ưu đãi của dongtay.vn dành cho Thành viên.

2.4. dongtay.vn có quyền chấm dứt quyền Thành viên đối với những Thành viên có hành vi vi phạm Pháp luật hiện hành và Điều khoản sử dụng dongtay.vn; việc chấm dứt quyền Thành viên mặc nhiên kèm theo chấm dứt quyền sử dụng các dịch vụ và được hưởng các chính sách ưu đãi của dongtay.vn dành cho Thành viên; việc chấm dứt quyền Thành viên sẽ được thông báo trực tiếp cho Thành viên đó hoặc công khai trên dongtay.vn khi hành vi vi phạm là nghiêm trọng và liên quan đến các Thành viên khác.

2.5. dongtay.vn có trách nhiệm bảo mật thông tin của các Thành viên; việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ thể và để phục vụ cho việc giao dịch hợp pháp giữa các bên; dongtay.vn không bán, trao đổi hay để lộ những thông tin này với bất kì một bên thứ ba nào trừ trường hợp buộc phải cung cấp cho các cơ quan chức năng theo qui định của Pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

3.1. Để trở thành Thành viên của dongtay.vn, các tổ chức, cá nhân phải đăng kí tài khoản, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về tên, địa chỉ, email của mình và cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng dongtay.vn; trong mọi trường hợp ngược lại đều bị xử lí theo qui định.

3.2. Khi được chấp nhận, Thành viên của dongtay.vn có quyền sử dụng các dịch vụ và hưởng các chính sách ưu đãi của dongtay.vn, các chính sách ưu đãi này sẽ được thường xuyên xây dựng, điều chỉnh và công bố trêndongtay.vn.

3.3. Khi sử dụng các dịch vụ của dongtay.vn, Thành viên phải tuân thủ các điều khoản sau:

Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kì hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào kho dữ liệu cũng như hệ thống máy chủ của dongtay.vn (hack, cheat…).

Không phát biểu những nhận xét, bàn luận liên quan đến quan điểm chính trị, kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc; mang tính xúc phạm cá nhân hoặc tổ chức khác; mang tính thô tục, khiêu dâm, vi phạmchuẩn mực về thuần phong mĩ tục Việt Nam.

Không mạo nhận pháp nhân khác (Thành viên hoặc nhân viên dongtay.vn) hoặc thực hiện mọi hành vi lừa đảo trong các giao dịch.

Không quảng cáo cho các dịch vụ, sản phẩm khác trên dongtay.vn.

Không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những nội dung, kiểu dáng, thông tin tương tự của dongtay.vn nếu không được sự đồng ý của Chủ sở hữu.

Mọi trường hợp vi phạm đều bị chấm dứt quyền Thành viên dongtay.vn và phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

3.4. Mỗi Thành viên có trách nhiệm tự bảo quản mật khẩu của mình; nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kì hình thức nào, dongtay.vn không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

3.5. Trong quá trình hoạt động, Thành viên có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triểndongtay.vn ngày càng hoàn thiện; các kiến nghị gửi trực tiếp bằng email đến Ban quản trị dongtay.vn.

4. Bảo đảm an toàn giao dịch và hỗ trợ giải quyết khiếu nại

4.1. dongtay.vn cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường thông tin và giao dịch thật sự an toàn, tiện ích,công khai, minh bạch và bình đẳng đối với mọi Thành viên, mang đến cho người sử dụng những nội dung, dịch vụ và sản phẩm đáp ứng đầy đủ các qui định của Pháp luật liên quan về chất lượng, bản quyền, an toàn trong thanh toán và tiện lợi, nhanh chóng trong các khâu giao dịch.

4.2. Khi người sử dụng không hài lòng về nội dung, dịch vụ và sản phẩm do dongtay.vn cung cấp (không đúng như cam kết, thông tin được công bố; không đủ số lượng; kém chất lượng; bị chậm trễ…) dongtay.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, giải trình sớm nhất và giải quyết theo qui đinh của Pháp luật, Điều khoản sử dụng dongtay.vn và thỏa thuận giữa các bên.

5. Phụ lục: Một số cam kết cụ thể của dongtay.vn

5.1. Về nội dung thông tin, dongtay.vn bảo đảm tuyền tải một cách trung thực, khách quan, tôn trọng bản quyền, minh bạch xuất xứ nguồn sử dụng, tuân thủ các qui định của Điều khoản sử dụng dongtay.vn; quan điểm của dongtay.vn không không nhất thiết trùng với quan điểm của các bài viết được đăng tải; Tác giả và Chủ sở hữu nguồn tin chịu trách nhiệm về nội dung, quan điểm và độ chuẩn xác của thông tin.

5.2. Về dịch vụdongtay.vn đảm bảo tính chính xác, chất lượng nội dung các loại hình dịch vụ được triển khai; thường trực giải quyết nhanh chóng khiếu nại của người sử dụng; cam kết thực hiện tốt chính sách hậu bán hàng.

5.3. Về hàng hóadongtay.vn đảm bảo cung cấp những sản phẩm chất lượng, có bản quyền do Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây kí hợp đồng trực tiếp với các đối tác là các đơn vị sản xuất, phân phối sách và văn hóa phẩm và cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể, trung thực về sản phẩm.

5.4. Về thanh toándongtay.vn xây dựng và kết nối hệ thống thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán www.nganluong.vn (giao dịch trong nước) là phương thức thanh toán an toàn cho cả người bán và người mua, giúp giao dịch của khách hàng được thực hiện an toàn với chế độ bảo mật cao, tiết kiệm thời gian, chi phí.

6. Điều khoản áp dụng

6.1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa dongtay.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng; trường hợp không đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết.

6.2. Điều khoản sử dụng của dongtay.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày được đăng tải trên dongtay.vndongtay.vn có quyền và có thể thay đổi Điều khoản sử dụng này bằng Thông báo trên trang dongtay.vn; những thay đổi đó có hiệu lực kể từ ngày đăng tải; việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Điều khoản sử dụng sửa đổi được công bố đồng nghĩa với việc đã chấp nhận tuân thủ Điều khoản sử dụng sửa đổi này.