Hiển thị kết quả từ 0 đến 20 trong tổng số 65 trong: Khoa học
Đặt mua
- 30%

An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Hà Anh
35.000đ 50.000đ
Đặt mua
- 40%
Đặt mua
- 35%

Luận văn Logic - Triết học

Wittgenstein
81.000đ 125.000đ
Đặt mua
- 20%

Quyết địa tinh thư lập hướng

Võ Văn Ba
336.000đ 420.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 20%

Ngẫu nhiên và tất yếu

Jacques Monod
71.000đ 89.000đ
Đặt mua
- 20%

Khám phá tiền kiếp và hậu kiếp

Bruce Goldberg
138.000đ 172.000đ
Đặt mua
- 20%

Tuyển tập dữ liệu lớn

Nhiều tác giả
52.000đ 65.000đ
Đặt mua
- 50%

Thực dưỡng dưới cái nhìn hiện đại

Lê Lộc Hà
23.000đ 45.000đ
Đặt mua
- 20%

Sự nghèo nàn của thuyết Sử luận

Karl Popper
56.000đ 70.000đ
Đặt mua
- 20%

Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao

Trịnh Xuân Thuận
172.000đ 215.000đ
Đặt mua
- 20%

Hiện tượng con người

Pierre Teilhard de Chardin
112.000đ 140.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 20%

Các quy tắc của phương pháp xã hội học

David Émile Durkheim
52.000đ 65.000đ
Đặt mua
- 20%

Lược sử vật lí

Jean-Pierre Maury
96.000đ 120.000đ
Đặt mua
- 20%

Tư duy lại khoa học

Helga Nowotny - Peter Scott - Michael Gibbons
84.000đ 105.000đ
Đặt mua
- 20%

Vũ trụ và hoa sen

Trịnh Xuân Thuận
60.000đ 75.000đ
Đặt mua
- 20%

Trí tuệ đám đông

James Surowiecki
72.000đ 90.000đ
Đặt mua
- 20%

Các nguyên tố - Dẫn nhập ngắn

Philip Ball
40.000đ 50.000đ
Đặt mua
- 40%
Đặt mua
- 20%

Lịch sử thời gian

Leofranc Holford-Strevens
36.000đ 45.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 35%

Hỗn độn và hài hòa

Trịnh Xuân Thuận
106.000đ 163.000đ
Đặt mua
- 20%

Lược sử thời gian

Stephen Hawking
70.000đ 87.000đ