Hiển thị kết quả từ 0 đến 16 trong tổng số 47 trong: Kinh tế
Đặt mua
- 35%

Góc nhìn Alan: Những bài chưa xuất bản

Alan Phan
110.000đ 169.000đ
Đặt mua
- 20%

Giải quyết xung đột trong cuộc sống

Dale Carnegie
79.000đ 99.000đ
Đặt mua
- 20%

Chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng

Dale Carnegie
79.000đ 99.000đ
Đặt mua
- 20%

Kinh tế học cấm đoán

Mark Thornton
76.000đ 95.000đ
Đặt mua
- 20%

Linh hồn của quảng cáo

Nobuyoki Takahashi
42.000đ 53.000đ
Đặt mua
- 20%

Tư duy tinh gọn

Jame P. Womack
183.000đ 229.000đ
Đặt mua
- 20%

Kinh tế học cá mập

Stefan Engeseth
60.000đ 75.000đ
Đặt mua
- 20%

Trump 101: Con đường dẫn đến thành công

Donald Trump
56.000đ 70.000đ
Đặt mua
- 20%

Vĩ đại do lựa chọn

Jim Collins
97.000đ 121.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 20%

Đô-la hay lá nho?

Charles Wheelan
135.000đ 169.000đ
Đặt mua
- 20%

Thu hút thiện cảm tạo dựng lòng tin

Dale Carnegie
95.000đ 119.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 60%

Dấn thân - Phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo

Sheryl Sandberg
37.000đ 92.000đ
Đặt mua
- 20%

Lý Quang Diệu bàn về quản lý

Ronald Kow - Janice Tay
32.000đ 40.000đ