Hiển thị kết quả từ 0 đến 11 trong tổng số 11 trong: Luật
Đặt mua
- 20%

Lịch Sử Nghề Luật Sư Ở Việt Nam

đang cập nhật
160.000đ 200.000đ
Đặt mua
- 25%

Tư duy pháp lý của luật sư

đang cập nhật
174.000đ 232.000đ
Đặt mua
- 15%

Truyền thống luật sư Việt Nam

đang cập nhật
84.000đ 99.000đ
Đặt mua
- 10%

Quốc triều hình luật

đang cập nhật
73.000đ 81.000đ
Đặt mua
- 10%

Những vấn đề về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp

đang cập nhật
67.000đ 74.000đ
Đặt mua
- 10%
Đặt mua
- 10%
Đặt mua
- 10%

Từ điển pháp luật phổ thông

đang cập nhật
135.000đ 150.000đ
Đặt mua
- 10%

Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Lý thuyết và thực tiễn

đang cập nhật
74.000đ 82.000đ
Đặt mua
- 10%

Tư pháp quốc tế Việt Nam

đang cập nhật
88.000đ 98.000đ
Đặt mua
- 10%

Hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán

đang cập nhật
153.000đ 170.000đ
Đặt mua
- 10%
Đặt mua
- 10%

Từ điển luật học

đang cập nhật
405.000đ 450.000đ
Đặt mua
- 10%

Các thông tư liên tịch

đang cập nhật
153.000đ 170.000đ
Đặt mua
- 15%

Lý thuyết tổ chức

đang cập nhật
37.000đ 44.000đ