Kết quả tìm kiếm cho "Cùng bé học so sánh". Hiển thị từ 0 đến 4 trong tổng số 4

Combo Cùng bé học so sánh (Bộ 3 cuốn)

Tác giả: Hà Thùy Dung
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
54.000đ 43.000đ - 20%

Cùng bé học so sánh - Nhiều hơn và to hơn?

Tác giả: Hà Thùy Dung
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Trẻ mầm non có cần học TOÁN không? Chắc chắn có. Bởi vì trẻ cần phát triển cân bằng não trái và não phải. Não trái thiên về khả năng tu duy logic, tính toán, ngôn ngữ, khoa học.... Bán cầu não phải thiên về nghệ thuật, cảm xúc, trực giác... Bởi vậy, ngay từ lứa tuổi mầm non, ngoài việc để bé học và tập làm quen với đất...

Cùng bé học so sánh - Bóng ai to thế nhỉ?

Tác giả: Hà Thùy Dung
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Trẻ mầm non có cần học TOÁN không? Chắc chắn có. Bởi vì trẻ cần phát triển cân bằng não trái và não phải. Não trái thiên về khả năng tu duy logic, tính toán, ngôn ngữ, khoa học.... Bán cầu não phải thiên về nghệ thuật, cảm xúc, trực giác... Bởi vậy, ngay từ lứa tuổi mầm non, ngoài việc để bé học và tập làm quen với đất...

Cùng bé học so sánh - Cây cao đến thế nào?

Tác giả: Hà Thùy Dung
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Trẻ mầm non có cần học TOÁN không? Chắc chắn có. Bởi vì trẻ cần phát triển cân bằng não trái và não phải. Não trái thiên về khả năng tu duy logic, tính toán, ngôn ngữ, khoa học.... Bán cầu não phải thiên về nghệ thuật, cảm xúc, trực giác... Bởi vậy, ngay từ lứa tuổi mầm non, ngoài việc để bé học và tập làm quen với đất...