Kết quả tìm kiếm cho "Kỹ năng sống cho trẻ - ". Hiển thị từ 0 đến 6 trong tổng số 6

Kỹ năng sống cho trẻ - An toàn với điện

Tác giả: Nguyễn Thu Hương
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Với kinh nghiệm gần 10 năm nghiên cứu và giảng dạy kỹ năng tại hệ thống giáo dục Citysmart, Thạc sỹ Nguyễn Thu Hương đã tạo ra những hướng dẫn gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu cho các bạn nhỏ.  Bộ sách gồm 6 cuốn, minh họa bằng hình hình ảnh đáng yêu, giúp các bé hào hứng hơn với việc ghi nhớ, giúp các bé đối phó với những...

Kỹ năng sống cho trẻ - Xử lí khi bị côn trùng đốt

Tác giả: Nguyễn Thu Hương
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Với kinh nghiệm gần 10 năm nghiên cứu và giảng dạy kỹ năng tại hệ thống giáo dục Citysmart, Thạc sỹ Nguyễn Thu Hương đã tạo ra những hướng dẫn gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu cho các bạn nhỏ.  Bộ sách gồm 6 cuốn, minh họa bằng hình hình ảnh đáng yêu, giúp các bé hào hứng hơn với việc ghi nhớ, giúp các bé đối phó với những...

Kỹ năng sống cho trẻ - Xử lí khi bị lạc

Tác giả: Nguyễn Thu Hương
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Với kinh nghiệm gần 10 năm nghiên cứu và giảng dạy kỹ năng tại hệ thống giáo dục Citysmart, Thạc sỹ Nguyễn Thu Hương đã tạo ra những hướng dẫn gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu cho các bạn nhỏ.  Bộ sách gồm 6 cuốn, minh họa bằng hình hình ảnh đáng yêu, giúp các bé hào hứng hơn với việc ghi nhớ, giúp các bé đối phó với những...

Kỹ năng sống cho trẻ - Tránh uất ức khi bị chọc tức

Tác giả: Nguyễn Thu Hương
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Với kinh nghiệm gần 10 năm nghiên cứu và giảng dạy kỹ năng tại hệ thống giáo dục Citysmart, Thạc sỹ Nguyễn Thu Hương đã tạo ra những hướng dẫn gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu cho các bạn nhỏ.  Bộ sách gồm 6 cuốn, minh họa bằng hình hình ảnh đáng yêu, giúp các bé hào hứng hơn với việc ghi nhớ, giúp các bé đối phó với những...

Kỹ năng sống cho trẻ - Học cách thể hiện yêu thương

Tác giả: Nguyễn Thu Hương
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Với kinh nghiệm gần 10 năm nghiên cứu và giảng dạy kỹ năng tại hệ thống giáo dục Citysmart, Thạc sỹ Nguyễn Thu Hương đã tạo ra những hướng dẫn gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu cho các bạn nhỏ.  Bộ sách gồm 6 cuốn, minh họa bằng hình hình ảnh đáng yêu, giúp các bé hào hứng hơn với việc ghi nhớ, giúp các bé đối phó với những...

Kỹ năng sống cho trẻ - Làm nguội cơn giận dữ

Tác giả: Nguyễn Thu Hương
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
18.000đ 14.000đ - 20%
Với kinh nghiệm gần 10 năm nghiên cứu và giảng dạy kỹ năng tại hệ thống giáo dục Citysmart, Thạc sỹ Nguyễn Thu Hương đã tạo ra những hướng dẫn gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu cho các bạn nhỏ.  Bộ sách gồm 6 cuốn, minh họa bằng hình hình ảnh đáng yêu, giúp các bé hào hứng hơn với việc ghi nhớ, giúp các bé đối phó với những...