Tác giả: Phan Khôi

Giới thiệu

Phan Khôi (1887-1959) là học giả, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà  ngữ học, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, dịch giả. Khoảng thời gian hoạt động rực rỡ nhất trong đời Phan Khôi, "làm cho Phan Khôi trở thành Phan Khôi", kéo dài từ năm 1928 đến năm 1939. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ các bài viết của ông đều được đăng trên báo chí với các đề tài rất đa dạng: cổ học Trung Quốc và Việt Nam; văn hóa, văn học và chính trị Trung Quốc đương đại; khảo cứu lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và văn học Việt Nam, phê phán chính sự đương thời,… Đặc biệt Phan Khôi là người khởi động hoặc tham gia hàng loạt các cuộc tranh luận trên báo chí về khá nhiều vấn đề học thuật có tính cơ bản và lâu dài, gắn với sự phát triển của tư tưởng, văn học và xã hội Việt Nam thế kỷ XX.   

Sách của Phan Khôi tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 5 trong tổng số 5
Đặt mua
- 20%

Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 - 1934

Phan Khôi
116.000đ 145.000đ
Đặt mua
- 20%

Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1935

Phan Khôi
100.000đ 125.000đ
Đặt mua
- 20%

Phan Khôi - Tác phẩm đăng báo 1932

Phan Khôi
192.000đ 240.000đ
Đặt mua
- 20%

Phan Khôi tác phẩm đăng báo 1936

Phan Khôi
132.000đ 165.000đ
Đặt mua
- 20%

Phan Khôi - Tác phẩm đăng báo 1937

Phan Khôi
78.000đ 98.000đ