Tác giả: Alecxander Romanovitr Beliaev

Giới thiệu

Alecxander Romanovitr Beliaev (1884-1942) là một nhà luật học, đồng thời là một nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1925, các tác phẩm nổi tiếng Người cá (1928), Nhảy vào khoảng không (1933), Đầu giáo sư Dowen (1938) đã đưa A. Beliaev lên địa vị một nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng xuất sắc của Nga và thế giới.

Sách của Alecxander Romanovitr Beliaev tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 1 trong tổng số 1
Đặt mua
- 20%

Người cá

Alecxander Romanovitr Beliaev
50.000đ 62.000đ