Tác giả: Bob Burg, JohnDavid Mann

Giới thiệu

Bob Burg: Là má»™t diá»…n giả rất đắt khách. Nguyên tắc cho Ä‘i Ä‘ã được ông diá»…n giải ở nhiều nÆ¡i trên thế giá»›i.

JohnDavid Mann, danhf 20 năm để viết về kinh doanh, thuật lãnh đạo và những quy luật thành công.

Sách của Bob Burg, JohnDavid Mann tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 1 trong tổng số 1
Đặt mua
- 20%

Người dám cho đi - Bán được nhiều hơn

Bob Burg, JohnDavid Mann
100.000đ 125.000đ