Tác giả: Cao Xuân Dục

Giới thiệu

Cao Xuân Dục, tá»± Tá»­ Phát, hiệu Long CÆ°Æ¡ng, sinh năm 1843 ở xã Thịnh MÄ©, xã Cao Xá, huyện Đông Thành, phủ Diá»…n Châu , Nghệ An . Ông Ä‘á»— Cá»­ nhân năm 1876, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: Bố chánh Hà Ná»™i, Tổng đốc SÆ¡n - HÆ°ng – Tuyên, Chánh Chủ khảo trường thi HÆ°Æ¡ng Hà Nam, Tổng tài Quốc sá»­ quán, Chánh Chủ khảo khoa thi Há»™i, quyền quản Quốc tá»­ giám, Thượng thÆ° bá»™ Học sung Phụ chính phủ đại thần… Ông về hÆ°u vá»›i hàm Đông các Đại học sÄ©.

Cao Xuân Dục trÆ°á»›c tác khá nhiều. Ngoài các tác phẩm văn học nhÆ° Long CÆ°Æ¡ng hÆ°u Ä‘ình hiệu tần, Long CÆ°Æ¡ng văn đối…, ông còn biên soạn hoặc chủ biên nhiều công trình khác nhÆ° Quốc triều tiền biên toát yếu, Quốc triều chính biên toát yếu, Đại Nam thá»±c lục, Đại Nam nhất thống chí, Quốc triều luật lệ toát yếu, Danh thần liệt truyện, Quốc triều khoa bảng lục…

Sách của Cao Xuân Dục tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 1 trong tổng số 1
Đặt mua
- 20%

Long Cương văn tập

Cao Xuân Dục
86.000đ 108.000đ