Tác giả: Chu Đạt Quan

Giới thiệu

Ông Châu Đạt Quan, hiệu là Thảo Đình Di Dân (người dân bị bỏ quên sống trong sân cỏ) quê ở Vĩnh Gia, huyện Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Hoa. Năm thứ 2 niên hiệu Nguyên Trinh (Bính Thân 1926) triều vua Thành Tông (1295 - 1308) nhà Nguyên (1277-1368) theo một phái đoàn sứ giả sang Cao Miên dưới triều vua Cindravarman (1295 - 1307). Ông ở đất Miên hơn 1 năm, ghi những điều mắt thấy tai nghe về cuộc du hành xuyên qua miền Nam Việt Nam ngày nay và mọi phương diện sinh hoạt của người bản xứ.

Sách của Chu Đạt Quan tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 0 trong tổng số 0
Không tìm thấy kết quả nào.