Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Giới thiệu

Hồ Bạch Thảo sinh năm 1940 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh 

huyên nghiên cứu về lịch sử, đã xuất bản các sách như:

NHỮNG NÉT ÐẶC TRƯNG VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM, 2002, Hoa Kỳ.

Bản dịch CAO TÔNG THỰC LỤC, 2004, Hoa Kỳ.

VIỆT SỬ: TƯ LIỆU VÀ LỜI BÀN, 2009, Hoa Kỳ.

Bản dịch THANH THỰC LỤC, 2007, Hà Nội, Việt Nam.

Bản dịch MINH THỰC LỤC, 2010, Hà Nội, Việt Nam.

Bản dịch THANH THỰC LỤC (tái bản), 2010, Hà Nội, Việt Nam.

Sách của Hồ Bạch Thảo tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 1 trong tổng số 1
Đặt mua
- 35%

Việt Sử - Tư liệu với lời bàn

Hồ Bạch Thảo
81.000đ 125.000đ