Tác giả: Nguyễn Bá Đô

Giới thiệu

Sách của Nguyễn Bá Đô tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 5 trong tổng số 5
Đặt mua
- 20%

Những câu chuyện lí thú về Giới hạn

Nguyễn Bá Đô
36.000đ 45.000đ
Đặt mua
- 20%

Những câu chuyện lí thú về Hàm số

Nguyễn Bá Đô
33.000đ 41.000đ
Đặt mua
- 20%

Những câu chuyện lí thú về logic

Nguyễn Bá Đô
37.000đ 46.000đ
Đặt mua
- 20%

Những câu chuyện lí thú về Xác suất

Nguyễn Bá Đô
28.000đ 35.000đ
Đặt mua
- 20%

Những câu chuyện lí thú về Hình học

Nguyễn Bá Đô
36.000đ 45.000đ