Hiển thị kết quả từ 60 đến 80 trong tổng số 164 trong: Văn học
Đặt mua
- 30%

Kim, Vân, Kiều truyện

Trương Vĩnh Ký
46.000đ 65.000đ
Đặt mua
- 30%

Dịch thuật và tự do

Hồ Đắc Túc
74.000đ 105.000đ
Đặt mua
- 10%
Đặt mua
- 30%

Kafka vì một nền văn học thiểu số

Gilles Deleuze và Félix Guattari
46.000đ 65.000đ
Đặt mua
- 20%

Thời sự và suy ngẫm

Mai Quốc Liên
79.000đ 99.000đ
Đặt mua
- 30%

Cái Cười của thánh nhân

Thu Giang Nguyễn Duy Cần
56.000đ 80.000đ
Đặt mua
- 20%

Thi pháp học (chuyên luận văn học)

Phạm Ngọc Hiền
128.000đ 160.000đ
Đặt mua
- 30%

Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều

Phan Ngọc
37.000đ 53.000đ
Đặt mua
- 20%

Sống đẹp với Hà Đình

Nguyễn Q Thắng
46.000đ 57.000đ
Đặt mua
- 20%

Các nhà văn Nga giải Nobel

Nhiều tác giả
101.000đ 126.000đ
Đặt mua
- 50%

Kinh nghiệm đời văn

Erskine Caldwell
28.000đ 56.000đ
Đặt mua
- 20%

Dọn vườn (Tập 2: 1990 - 2005)

Nhiều tác giả
96.000đ 120.000đ
Đặt mua
- 20%

Dọn vườn (Tập 1: 1955 - 1989)

Nhiều tác giả
112.000đ 140.000đ
Đặt mua
- 20%

Thú chơi chữ

Lê Trung Hoa - Hồ Lê
52.000đ 65.000đ
Đặt mua
- 20%

Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại

Hàm Châu
360.000đ 450.000đ
Đặt mua
- 20%

Tuyển tập ngôn ngữ học

Hoàng Văn Hành
100.000đ 125.000đ
Đặt mua
- 20%

Văn học và các loại hình nghệ thuật

Lê Lưu Oanh
29.000đ 36.500đ
Đặt mua
- 20%

Người đi dép cao su

Kateb Yacine
55.000đ 69.000đ
Đặt mua
- 20%

Đối thoại văn chương

Trần Nhuận Minh
144.000đ 180.000đ
Đặt mua
- 30%

Tác giả thế kỷ XX

Bửu Ý
62.000đ 88.000đ