Hiển thị kết quả từ 0 đến 20 trong tổng số 110 trong: Lịch sử
Đặt mua
- 20%

Lê Văn Duyệt với vùng đất Nam Bộ

Nhiều tác giả
83.000đ 104.000đ
Đặt mua
- 20%

Đặc khảo về Trương Công Định

Tập san sử địa
87.000đ 109.000đ
Đặt mua
- 20%

Đặc khảo về Phan Thanh Giản

Tập san sử địa
109.000đ 136.000đ
Đặt mua
- 20%

Triết lý cái Đình

Kim Định
54.000đ 68.000đ
Đặt mua
- 20%

Việt Sử - Tư liệu với lời bàn

Hồ Bạch Thảo
100.000đ 125.000đ
Đặt mua
- 50%
Đặt mua
- 40%

Cuộc khởi nghĩa Duy Tân 1916

Nguyễn Q. Thắng
44.000đ 74.000đ
Đặt mua
- 20%

Nam triều công nghiệp diễn chí

Nguyễn Khoa Chiêm
144.000đ 180.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 40%

Trên con đường tơ lụa Nam Á

Nguyễn Chí Linh
83.000đ 139.000đ
Đặt mua
- 20%

Quan và lại ở miền bắc Việt Nam

Emmanuel Poisson
122.000đ 153.000đ
Đặt mua
- 40%
Đặt mua
- 20%

Kinh tế & xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn

Nguyễn Thế Anh
78.000đ 98.000đ
Đặt mua
- 20%

Sử ký Tư Mã Thiên

Tư Mã Thiên
86.000đ 108.000đ
Đặt mua
- 20%

Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ 17 và 18

Nguyễn Thanh Nhã
104.000đ 130.000đ
Đặt mua
- 20%

Các Hoàng Đế Trung Hoa

Đặng Duy Phúc
93.000đ 116.000đ
Đặt mua
- 20%

Sử ta chuyện xưa kể lại T2

Nhiều tác giả
50.000đ 62.000đ
Đặt mua
- 20%

Sử ta chuyện xưa kể lại T1

Nhiều tác giả
34.000đ 42.000đ
Đặt mua
- 20%

Lược sử lập hiến Việt Nam

Phan Đăng Thanh
108.000đ 135.000đ
Đặt mua
- 20%

Hoàng Việt hộ luật

Bùi Bằng Đoàn
103.000đ 129.000đ
Đặt mua
- 20%

Lịch sử Việt Nam - Truyền thống và hiện đại

Nhiều tác giả
240.000đ 300.000đ
Đặt mua
- 15%

Những người bạn cố đô Huế (19,20,21)(1932-1934)

B.A.V.H
149.000đ 175.000đ
Đặt mua
- 20%
Đặt mua
- 15%

Những người bạn cố đô Huế (25,26,27) (1938-1940)

B.A.V.H
336.000đ 395.000đ