Tác giả: Phan Bội Châu

Giới thiệu

Phan Bá»™i Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Đan Nhiá»…m, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cha ông là Phan Văn Phổ, mẹ là Nguyá»…n Thị Nhàn. Ông nổi tiếng thông minh từ bé, năm 6 tuổi học 3 ngày thuá»™c hết Tam Tá»± Kinh, 7 tuổi ông Ä‘ã đọc hiểu sách Luận Ngữ, 13 tuổi ông thi Ä‘á»— đầu huyện.

Thuở thiếu thời ông Ä‘ã sá»›m có lòng yêu nÆ°á»›c. Năm 17 tuổi, ông viết bài "Hịch Bình Tây Thu Bắc" Ä‘em dán ở cây Ä‘a Ä‘ầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghÄ©a kháng Pháp. Năm 19 tuổi (1885), ông cùng bạn là Trần Văn LÆ°Æ¡ng lập Ä‘á»™i "SÄ© tá»­ Cần VÆ°Æ¡ng" (hÆ¡n 60 người) chống Pháp, nhÆ°ng bị đối phÆ°Æ¡ng kéo tá»›i khủng bố nên phải giải tán.

Gia cảnh khó khăn, ông Ä‘i dạy học kiếm sống và học thi. Khoa thi năm Đinh Dậu (1897) ông Ä‘ã lọt vào trường nhì nhÆ°ng bạn ông là Trần Văn LÆ°Æ¡ng Ä‘ã cho vào tráp mấy cuốn sách nhÆ°ng ông không hề biết nên ông bị khép tá»™i hoài hiệp văn tá»± (mang văn tá»± trong áo) nên bị kết án chung thân bất đắc ứng thí (suốt đời không được dá»± thi).[5]

Sau cái án này, Phan Bá»™i Châu vào Huế dạy học, do mến tài ông nên các quan Ä‘ã xin vua Thành Thái xóa án. Nhờ vậy, ngay khoa thi hÆ°Æ¡ng tiếp theo, năm Canh Tý (1900), ông Ä‘ã đậu đầu (Giải nguyên) ở trường thi Nghệ An.

Sách của Phan Bội Châu tại Đông Tây

Hiển thị kết quả từ 0 đến 5 trong tổng số 5
Đặt mua
- 60%

Phan Bội Châu toàn tập (Tập bổ di 1)

Phan Bội Châu
54.000đ 135.000đ
Đặt mua
- 20%

Khổng học đăng

Phan Bội Châu
116.000đ 145.000đ
Đặt mua
- 20%

Chu Dịch

Phan Bội Châu
124.000đ 155.000đ
Đặt mua
- 20%

Tráng sĩ Cao Thắng

Phan Bội Châu
38.000đ 47.000đ
Đặt mua
- 20%

Phan Bội Châu toàn tập (bộ 10 cuốn)

Phan Bội Châu
3.200.000đ 4.000.000đ